Künye Bilgileri

  1. İmtiyaz Sahibi

    :Ömer Yüksel Özek
  2. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

    :Mustafa Burak Kıllıoğlu
  3. Yazılım

    :Daktilo V 1.9 - ProDESTEK