Her çağın firavunları vardır

Mahmut  Toptaş
Mahmut Toptaş

Her Müslüman, yaşadığı çağın sorunlarından sorumludur.

Biz, bizden önceki yıllardan sorumlu değiliz ama bizden sonra gelecek yıllara kötü mirastan da sorumluyuz, yaptığımız iyiliklerin devamı süresince sevabımızın da devam edeceğine inanırız.

Senedi zayıf bir hadiste Sevgili Peygamberimiz, Ebu Cehil için, “Haza Firavn’ü ümmeti Ebu Cehl/Ümmetimin Firavun’u, Ebu Cehil’dir” buyurmuş. (Ahmed, Müsned, Abdullah bin Mesut hadisi) Biz de bu çağın Ebu Cehillerinden sorumluyuz.

Hatta yine senedi zayıf bir hadiste, “Haza E’ta min Firavn. İnne Firavne lemma eykane bi’l-heleketi Vehhadellahe, ve enne haza lemma eykane bi’l-mevti dea bi’l-Lati ve’l-Uzza/Ebu cehil, kibirde, haddi aşmada, inatta Firavun’dan daha azgındır. Çünkü Firavun boğulup helak olurken Allah’ın birliğini söyledi. Ebu Cehil ise Bedir’de ölürken de Lat ve Uza’yı imdada çağırıyordu” (Taberani, Kebir, 11/382).

Şu anda dünya insanının yolunu cehenneme çevirmek için inkârcı eğitime trilyon dolarlar, eurolar harcayanların, cehennem yolu üzerine, rahmet pınarları kuran ve onların yolunu cennete çevirmek için ordular kurup bu dünyanın havasını zehirleyenlerle mücadele etmek gerekir.

Musa aleyhisselâm, Firavun ve ileri gelenleriyle konuşurken:

“Muhakkak bize şöyle vahyolundu: Şüphesiz azap, yalanlayan ve yüz çevirenin üzerinedir.” (Ta-Ha süresi, ayet 20/48)

“(Firavun) ‘Sizin Rabbiniz kim? Ey Musa’ dedi.” (Ta-Ha süresi, ayet 20/49)

“(Musa): ‘Bizim Rabbimiz her şeye yaratılışını veren, sonra da yol gösterendir’ dedi.”  (Ta-Ha süresi, ayet 20/50)

“(Firavun): ‘Ya ilk çağlardakilerin durumu ne olacak?’ dedi.” (Ta-Ha süresi, ayet 20/51)

Firavun, Musa aleyhisselamdan önce yaşayan ve ölenlerin ahiretteki durumunu sorar ve Musa aleyhisselamı zor duruma sokmak ister. Çünkü orada bulunan ileri gelenlerin anne ve babalarının ateşte yanakta olduklarını duymak istemezler.

Musa aleyhisselam da doğruyu söyleyerek oyunu bozar:

(Musa) dedi ki: “Onların bilgisi Rabbim yanında bir kitaptadır. Rabbim şaşmaz ve unutmaz.” (Ta-Ha süresi, ayet 20/52)

Bir örnek olsun diye Haccac-ı Zalim ile Said bin Cübeyr arasında geçen konuşmanın konumuzla ilgili bölümünü vereyim:

Haccac: “Muhammed (S.A.V.) hakkında ne dersin?”

Said: “O, peygamberlerin sonuncusu, Allah, onunla vahyi doğruladı, onunla cahillikten kurtardı. O, doğru yolun önderi ve rahmet peygamberidir.”

Haccac: “Dört halife hakkında ne dersin?”

Said: “Ben onların vekili değilim.”

Haccac: “Onlardan hangisini daha çok seversin?”

Said: “Hangisinin ahlâkı daha güzel ise, hangisinden Rabbim daha çok razı ise.”

Haccac: “Ali ile Osman hakkında ne dersin, onlar cennetteler mi, yoksa cehennemdeler mi?”

Said: “Eğer ben, cennete ve cehenneme girip de oradakileri görseydim sana haber verirdim. Gayba ait bilmediğin şeyi bana niçin sorarsın?”

Haccac: “Abdül Melik bin Mervan hakkında ne dersin?”

Said: “Onun günahlarından biri de sensin.” (Aliyyül-Kâri, Şerh’ü Şifa 1/39)

Dikkat edilirse kendi çağının zalimleriyle hesaplaşıyor ama geçmişten yalnız Peygamberimizi savunuyor. Çünkü O, kıyamete kadar geleceklerin yol göstericisidir. “Tecellide tekrar yoktur”; her tarihi olay kendi çağının, bölgesinin, insan ve malzeme imkânları içinde gerçekleşir.

Bin tane karanlığa söven adam yerine, bir tane ışık yakan adamın olsun daha iyi.

- Yenidevir Gazetesi, Mahmut Toptaş tarafından kaleme alındı
https://www.yenidevir.com.tr/makale/9439912/mahmut-toptas/her-cagin-firavunlari-vardir