Hıristiyan ittifakı genişleyerek devam ediyor 

Abdülkadir Özkan
Abdülkadir Özkan

Bu konuya tekrar girmemin fazla bir alamı olmadığını düşünenler olabilir. Onlara bir itirazım yok ama bir gerçeğin tekrarlanması yoluyla insanlığın gündeminde tutulması gerekmez mi? Bu gerçek ise dünya üzerinde Hıristiyanların hemen her konuda ortak hareket ediyor olmalarıdır. Yani, Müslümanların kendi aralarında bir türlü gerçekleştiremedikleri dayanışma ve İslam Birliği’ni Hıristiyanlar öncelikli olarak kurumsal olarak Avrupa Birliği çatışı altında gerçekleştirdiler. Hıristiyanların sık sık ortak hareket sergiliyor almaları, özellikle de bir Hıristiyan ülkenin Müslüman ülke ile sorunu varsa ve bu sorunun sebebi de Hıristiyanlar olmasına rağmen söz konusu sorun karşısında ABD, Fransa, İngiltere gibi daha pek çok ülke anında kendi dindaşlarının yanında yer alabiliyor ve bunda da hiç zorlanmıyorlar.

Hatta Birleşmiş Milletler’in yapısına baktığımızda bile bu ittifakın tam olarak sağlandığını görürüz. Çünkü Milleşmiş Milletler Güverlik Konseyi’nin 5 Daimi üyesinin arasında bir Müslüman ülke yok. Yani, söz konusu örgütten, Müslüman ülke aleyhine çıkan kararı veto edecek bir yapı yoktur. Bu da gösteriyor ki, BM bile açıktan Hıristiyan ülkelerin haklarını korumak, bunun da ötesinde Hıristiyanların haksız uygulamalarının önünü kesmemek yönünde bir yapı söz konusudur. Olay bununla da bitmiyor. Sadece BM çatısı altında değil Hıristiyan ülkeler arasındaki ikili ilişkilerde de aynı durum geçerlidir. Dikkat edilirse bir Müslüman ülke ile bir Hıristiyan ülke arasında bir ihtilaf söz konusu olduğunda başta ABD olmak üzere Hıristiyan ülkeler anında haksız da olsa söz konusu ittifakta Hıristiyan ülkenin yanında yer almaktadırlar. Yer almaları için Hıristiyan ülkenin haklı olması gerekmiyor. Çünkü bir Hıristiyan ülkenin bir Müslüman ülkeye göre yanında yer almak için ille de haklı olması gerekmiyor. Bunun örneklerini yakın tarihimiz boyunca sık sık gördük, hâlâ da aynı durum devam ediyor. Ege Denizi’ndeki adalar Hıristiyan dünyanın yukarıdan beri izaha çalıştığım birlikte hareketi sonucu elimizden çıkmış, Yunanlılara teslim edilmiştir. Yine Kıbrıs’ta yaşadıklarımız savaşsız çözüme kavuşturulabileceği halde bugüne kadar sonuçlandırılamamış, ne zaman sorun ileri bir boyuta ulaşacak olursa Hıristiyanlar Yunanistan’ın yanında yer almaktadır. Olay bununla da bitmiyor, Yunanistan’a verilen destek sebebiyle bu ülke Hıristiyan dünyanın şımarık çocuğu rolünü oynamaktadır.

Cürmüne bakmadan arada bir ülkemize kafa tutmaya kalkmaktadır. Hâlbuki Hıristiyan dünyanın tüm desteğine rağmen Kurtuluş Savaşı yıllarında bizden yediği şamarı unutmuş olması mümkün değil. O unutmadı ama sürekli olarak Yunanistan’ın yanında açıktan yer alan başta ABD olmak üzere bazı ülkeler verdikleri destek ile Yunanistan’a kaç gram çektiğini unutturmaktalar. Son günlerde zaten yıllardan beri aralarında var olan ABD ile askeri anlaşmaları genişletmeleri, ABD’nin parası karşılığı Türkiye’ye vermediği uçakları teklifsiz Yunanistan’a göndermesi, sınırımıza yakın yerlerde Yunanistan’da askeri üsler kurması gibi hususları ABD, Fransa ve İtalya’nın bu ülkeyle dayanışma anlaşmaları imzalamasını bir bütün olarak Hıristiyan ittifakının yansımaları olarak değerlendirmek yanlış olmayacaktır. Eğer Kıbrıs sorununun hâlâ oradaki Türk varlığı yokmuş gibi takdim edilmesi, adeta ada Türklerinin Rumlara teslim olmasını isteyen bir tavır sergileniyor olması da sözünü etmeye çalıştığım Hıristiyan dayanışmasının bir sonucu değil midir?

Bu tespitin ardından Hıristiyanların sergilediği dayanışmayı görmek buna kızmanın ötesinde İslam dünyasının bu Hıristiyan ittifakı karşısında ne yaptığı, neler yapması gerektiğini düşünmek olmalıdır. Aksi halde bilinen hususları tekrarlar dururuz.

- Yenidevir Gazetesi, Abdülkadir Özkan tarafından kaleme alındı
https://www.yenidevir.com.tr/makale/7982947/abdulkadir-ozkan/hiristiyan-ittifaki-genisleyerek-devam-ediyor