Geçiştirilmemeli!

Zeki  Ceyhan
Zeki Ceyhan

Ortaya atılan pek çok iddia var!

Bu iddialar duymazdan gelinmemeli!

Bu iddialar görmezden gelinmemeli!

Hele hele bu iddialar hiç geçiştirilmemeli!

Tamam, bazı iddiaları biz de fazla uçuk kaçık buluyoruz.

           Ancak iddiaların hepsini ipe sapa gelmez laflar olarak görüp hiç oralı olmamayı da doğru bulmuyoruz.

                                Okkalı iddiaları bir yana bırakalım.

           Ama iddiaların bir kısmında “itiraflar” var!

                                “Bir milletvekili rica etti ben de falan adamı dövdürdüm” iddiası orta yerde durup dururken insan daha nasıl bir belge arar ki!

           Böyle bir iddianın sahibine, “Gel arkadaş bize bu eyleminin hesabını ver” demek yok mu?

           Ya da “Bir milletvekili rica etti falan gazeteyi benim adamlarım bastı” itirafının hesabını sormak yok mu?

           Hele “Bir milletvekiline ayda bilmem kaç bin dolar verdim” iddiası duymazdan gelinecek bir iddia mı?

                                “Arkadaş sen bu iddian ile tüm milletvekillerini töhmet altında bırakıyorsun kime verdiysen açıkla” demek yok mu?

                                Ortaya atılmış olan iddialar gerçekten de duymazdan ya da görmezden gelinecek gibi değil!

           İktidar sözcüleri ortaya atılan iddiaları ipe sapa gelmez laflar olarak görebilirler!

           O zaman bu iddiaların ipe sapa gelmez laflar olduklarını ispatlamak da kendilerine düşer!

           Eğer bir milletvekilinin ricası ile falan adam dövülmemişse bu ortaya konulmalıdır.

           Ancak böyle bir şey imkânsız ötesi bir şey!

           Çünkü dövülen dövüldüm diyor.

                                Dövdüren dövdürdüm diyor.

           Böyle bir iddianın ipe sapa gelmemesi için böyle bir şeyin hiç gerçekleşmemiş olması gerekmez mi?

           Ya da bir milletvekilinin ricası ile bir gazete basılmamışsa bu da ortaya konulmalıdır.

           Ama böyle bir şey de imkânsız ötesi bir şeydir.

           Çünkü basılan gazete basıldığını saklamıyor.

                                Basan da bastırdığını gizlemiyor.

           Demek ki bu iddiayı da ipe sapa gelmez iddia olarak görmek ve göstermeye çalışmak anlamsız bir şey!

                                Ya bir milletvekiline ödendiği iddia edilen bilmem kaç bin doların hesabı nasıl sorulmaz? “Kime ne verdiysen ispatla” denilerek tüm milletvekillerinin töhmet altında kalmasının önüne geçilse fena mı olur?

- Yenidevir Gazetesi, Zeki Ceyhan tarafından kaleme alındı
https://www.yenidevir.com.tr/makale/7252832/zeki-ceyhan/gecistirilmemeli