Uzaktan eğitimde olduğu gibi olmasın

Abdülkadir Özkan
Abdülkadir Özkan

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, “Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibariyle başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak” diyerek gündeme gelmiş olan telafi eğitiminin bir bakıma kapsamını belirtmiş. Ancak, eğitimde salgının sebep olduğu aksaklığın ve kaybedilmiş zamanın telafi edileceğini herkes bekliyor. Bu bakımdan Bakan’ın açıklaması beklenen bir durumdu. Yani ortada sürpriz bir durum yok. Ancak, hayatın her alanında sorunları görmek ve bu sorunlara söz planında çözümler sunmak ile uygulama çoğu zaman farklıklar arz ediyor. Söz gelimi salgın sebebiyle okulların kapanmak zorunda kalmasının ardından ister istemez uzaktan eğitim gündeme geldi. Uzaktan eğitimin gündeme geldiği günlerde tüm öğrencilerimizin bundan yararlanacağı, eğitim ve öğretimden geri kalmayacakları ifade edilmişti. Ancak uzaktan eğitim ile ilgili tüm hazırlıkların tamam olduğu açıklanmasına rağmen bir de baktık ki, uzaktan eğitimin eksiksiz yapılabilmesi mümkün değil. Öğrencilerimizin önemli bir kesiminin internete ulaşımı mümkün değil. Ulaşabilenlerin önemli bir kesiminin ellerinde ya telefonları ya da tabletleri yok. Bilgisayarı olmayanları hiç gündeme getirmek istemiyorum.

Aylar boyu öğrencilerin büyük bir bölümünün uzaktan eğitime erişiminin sağlanması için çalışmaların sürdüğü, özellikle de tableti olmayan öğrencilere tablet dağıtımı yapıldığı söylendi ve olay bir süre sonra kapandı. Sanırsınız ki, artık ülkemizin hiçbir köşesinde internete ulaşamayan kimse kalmamış, tableti olmayan öğrencilerin de bu eksikliği tamamlanmış. Gelinen noktada bunlar ne ölçüde sağlandı, eksiklikler ne ölçüde giderildi tam olarak bilinmiyor ama aradan yaklaşık 15 ay geçti ve bu geçen süre öğrencilerimiz için kayıp yıllar olarak üzerlerine yazıldı. Bugün hâlâ birileri uzaktan eğitimin hiç aksamadan, öğrencilerin yüzde 80’den fazlası yararlandı, eğitimde bir kayıp söz konusu olmadı derse bu sözler benim için inandırıcı olmaz, inandırıcı bulanlara da bir sözüm yok.

Bu noktada gönül telafi eğitimi konusunda her türlü hazırlığın yapılmış olmasını ister. Çünkü bu köşede daha önce de dile getirdiğim gibi milyonlarca öğrenci okuldan, öğretmenden ve derslerden kopmuş durumda. Çevremde gördüğüm husus bu. Çünkü pek çok öğrenci artık okula gitmek istemiyor, bunun da ötesinde ileriye dönük bir takım hedeflerini terk etmiş durumda. Hatta çevremdeki bazı öğrenciler okumak istemediklerini söylüyorlar. Yani, psikolojik bir yıkım yaşıyorlar. Böyle olunca öncelikli olarak telafi eğitiminin gerçek telafi edici, kayıpları giderici bir sonuç vermesi için gençlerimizin bu ruhsal çöküntüden kurtarılması gerekiyor. Bu ise verilememiş ders ve bilgilerin tekrarı ile olacak değildir. Öncelikli olarak fiziki ve ruhi olarak gençlerimizin okulları ile bağlarının yeniden kurulabilmesi lazım.

Okulları açtık, öğrenciler sınıflarına ve öğretmenlerine kavuştu demek yeterli değildir. Elbette, öğrencilerin okullarına, sınıflarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşmaları derslerle ilişkilerinin sağlanması hususunda yararlı olacaktır. Ancak, okul ve kitaplarla kopmuş olan gönül bağının kurulması telafi eğitiminde en önemli husus olacaktır. Aksi halde hiç istemeyiz ama uzaktan eğitimde alınan istenmeyen sonuç ile telafi eğitiminde de karşılaşmak söz konusu olacaktır. Çünkü salgın sebebiyle öğrencilerin bilgi dağarcıklarında oluşan boşluğun telafisi için öncelikli olarak öğrencilere bilgi vermeden önce psikolojik yönden tedaviye ihtiyaçları var. Bir sene öncesine kadar belli hedefleri olan öğrencilerden bir bölümü bugün okula gitmek istemiyor, okula gitmeyi adeta bir işkence gibi görüyorsa öncelikli olarak bu sorunun giderilmesi, ondan sonra ortaya çıkan bilgi eksikliğinin telafisi düşünülmeli.

- Yenidevir Gazetesi, Abdülkadir Özkan tarafından kaleme alındı
https://www.yenidevir.com.tr/makale/7228793/abdulkadir-ozkan/uzaktan-egitimde-oldugu-gibi-olmasin