Kudüs’te okunan ilk hutbenin tercemesi (4)

Mahmut  Toptaş
Mahmut Toptaş

Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım.

Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adı ile.

“Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah’ı tespih etmektedir. O her şeye galip her şeye hükmedendir.

İlk sürgünde ehli kitap kâfirlerini (Beni Nadr Yahudilerini) yurtlarından çıkaran O’dur. Siz çıkacaklarını zannetmiyordunuz. Onlar da kalelerinin kendilerini koruyacağını sanıyorlardı. Allah’ın azabı onlara hiç hesap etmedikleri yerden geldi. Kalplerine korku saldı. Evlerini kendi elleriyle ve müminlerin elleriyle yıkıyorlardı. Ey akıl sahipleri, ibret alınız” (Haşr süresi ayet 59/1-2).

Ey Allah’ın kulları, size ve kendime, Allah’ın emrettiklerine güzel  itaat  etmeyi emrediyorum ve Allah’ın yasakladığı  isyanın kötülüğünden yasaklıyorum ve Allah’a isyan etmeyiniz.

Size bunları der ve kendim için, sizin için ve diğer Müslümanlar için  Allah’tan af talebinde bulunurum. Siz de istiğfar ediniz.

Allah’ım, heybetine boyun eğen,

Nimetine şükreden,

Bağışladıklarını itiraf eden,

Keskin kılıcın,

Parlak ve düşmanları yakan yıldızın,

Korunan dinin muhafızı,

Haremini koruyan,

Celali,

Seyyid/fendi,

Herkese yardım eden melik,

İman kelimesini toplayan,

Putperestlerin kökünü kazıyan, 

Din ve dünyanın ıslahçısı,

İslam ve Müslümanların sultanı,

Beyt’ül-Makdis’i müşriklerin elinden temizleyen,

Ebu’l-Muzaffer, Yusuf bin Eyyüb, müminlerin emirinin devletini ihya eden, kulunun saltanatını devam ettir.

Allah’ım,

Onun devletini dünyaya yay.

Meleklerine onun bayrağının etrafını kuşattır.

Hiçbir puta gönül vermeyen

Hanif dinin en güzel mükâfatını ver.

Muhammed’in din için yaptığı ve yapmaya azmettiği şeyler için şükrünü kabul buyur.

Allah’ım, İslam için onun hayatını koru.

İman için yerini doldur.

Davetini doğulara ve batılara yay.

Allah’ım, onun eliyle Kudüs’ü nasıl fethettiysen, kötü zanlıların ve belalarla imtihan olunan müminlerin zannından sonra onun eliyle yeryüzünün en yakınından en uzağına kadar yerleri fethet.

Kâfirlerin kalelerini ve ileri gelenlerini onun mülküne ver.

Onunla karşı gelen her orduyu paramparça etsin,

Her kötü cemaati parçalasın,

Art arda gelen kâfir gurupları daha öncekilerin yanına göndersin.

Doğularda ve batılarda onun emir ve yasaklarını geçerli kıl.

Allah’ım, ülkenin ortasını ve etrafını, ülkelerin etrafını güvenli kıl sakinlerini ıslah et.

Allah’ım, kâfirlerin burunlarını kır,

Açıkça isyan eden facirlerin burunlarını sürt.

Mülkünün perçemini, şehirlerin üzerine yay.

Askerlerinin bölüklerini kıtaların yollarına yay.

Allah’ım, bu mülkü/devleti, onda ve ondan gelenlerde kıyamete kadar sabit kıl.

Alnı ak çocuklarını koru, bolluk içinde kıl ve amel defteri sağdan verilenlerden kıl.

Kardeşlerini azimli ve temkinli kıl.

Bekaları için güçlerini artır.

Onun dostları ve onların dostlarına destek kararı ver.

Allah’ım, onun eliyle bu günlerde Müslümanlara gösterdiğin bu iyilikleri aylar ve yıllar boyunca da göster.

“Ona ebediyen devam edecek öyle bir mülkü/idareyi ver de müttekilerin diyarında bile olmasın” (Süleyman aleyhisselamın duası Sad süresi ayet 38/35).

“Rabbim, bana, anne ve babama verdiğin nimete şükretmeyi ve razı olacağın salih ameli yapmayı bana ilham et. Rahmetinle beni salih kullarının arasına kat” (Neml süresi ayet 27/19).

Bitti.

İnşallah, yeni bir hutbe hazırlığı başlamıştır.

- Yenidevir Gazetesi, Mahmut Toptaş tarafından kaleme alındı
https://www.yenidevir.com.tr/makale/7228719/mahmut-toptas/kuduste-okunan-ilk-hutbenin-tercemesi-4