Haçlılar Türkiyesiz Ortadoğu istiyor 

Abdülkadir Özkan
Abdülkadir Özkan

Öncelikli olarak Haçlılar deyince sadece AB ülkelerini değil, ABD’yi de bu tarife dahil etmeyi belirtmekte yarar var. Çünkü, bölgemizin neresinde bir problem varsa AB ve ABD’nin benzer tavırlar sergilediğinin bilinmeyen bir yanı kalmadı. Söz gelimi Türkiye Libya’da terör gruplarına karşı tavır alınca hemen devreye AB ülkeleri girdi. Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın bir takım kışkırtmaları ile işler karışmaya başlayınca AB ülkeleri ve ABD Kıbrıs Rumları ile Yunanistan’ın  yanında yer aldılar. Böylece Doğu Akdeniz’de en büyük kıyıya sahip olan ülkemizi devre dışı bırakmaya çalıştılar/çalışıyorlar, bu çabalarını sürdürüyorlar. Aynı durum Suriye için de geçerli. Önce, bilinen söylemlerle Suriye’yi karıştırdılar, sınırlarımızın hemen ötesi bir çatıma alanına dönüştürüldü. Böyle olunca Türkiye olarak Suriye’nin bölünmesini engellemek, çatışmalara son vermek için Türkiye devreye girince birden bire özellikle terör örgütlerini destekleyerek etrafımızdaki çatışma alanını sürekli kılmanın peşine düştüler. Bir bakıma Suriye’de özgürlük ve demokrasi getirmek için harekete geçtiklerini ileri süren Haçlılar bırakın Suriye’ye barış ve özgürlük getirmeyi bu ülkeyi parçalamak için terör örgütlerini maşa olarak kullandılar,  kullanıyorlar. Bu sebeple de Suriye’de Türkiye’nin varlığını istemiyorlar.  Kısacası, Haçlılar Ortadoğu’da Türkiye’nin sahada olmasından rahatsızlar. Diyebiliriz ki, bize ait olan topraklarda bizi istemiyorlar. Bunu gizlemeye de gerek duymuyorlar.

Tüm bunlar Haçlıların bölgemize yönelik geçmişi yüz yıl öncesine dayanan planlarının bugüne yansımasından ibaret. Söz konusu plan ister Büyük Ortadoğu Projesi, ister Büyük İsrail’in yolunu açma projesi denilsin aslında bölgemize yönelik bölüp parçalama projesinden Haçlılar vazgeçmiş değiller. Bunun da ötesinde vazgeçmeye niyetli olmadıkları da ortada. Böyle olmasa bölgemizin güçlü ülkesi Türkiye’nin tüm gelişmeleri kenardan seyretmesini, olaylara müdahil olmamasını istiyorlar.

Özellikle de AB ülkelerinin bölgemizdeki gelişmelerin tek belirleyicisi sadece kendilerinin olmasını istemelerinin Türkiye’nin AB üyeliğine uzun yıllardan beri kabul edilmeyişinin aynı yaklaşımla izah edilmesi mümkün. Çünkü aralarına aldıkları takdirde şimdi olduğu gibi her durumda Yunanistan’ın yanında yer almaları mümkün olmayacak. Bir bakıma Yunanistan’a karşı oluşturulan AB koruma kalkanı bir işe yaramayacak. Bunun da ötesinde yukarıda da dikkat çekmeye çalıştığım gibi Haçlılar isteselerdi Suriye’de çatışmalar 10 yılı aşkın bir süredir devam eder miydi? Ediyorsa bu Müslümanların kanıyla beslendiklerini göstermez mi?

Bu noktada özellikle Suriye’de rejimin kendi halkına bomba yağdırırken, şehirleri harabeye çevirirken ABD ve AB ülkelerinin kılının kıpırdamıyor, seslerinin çıkmıyor olması da işin içinde Türkiye olmasında kim kimi katlederse etsin Haçlı anlayışının yansıması olduğunu hatırlatmakta yarar var.

Tüm bunlar gösteriyor ki, Yüzyılı yakın bir süreden beri ülkemizi yönetenlerin Batı hayranlığına rağmen kendimizi onlara kabul ettirememiş olmamızın değerlendirilmesi gerekmez mi? Çünkü biz ne düşünürsek düşünelim, onları ne kadar seversek sevelim onların desteğini ve ilgisini sağlamamız mümkün olmadı, olmayacak. Hatta Haçlıların karşısına çıkıp dinimizi değiştirdiğimizi, her halimizle onlara benzediğimizi söylesek bile kapıda bekletilmeye devam edileceğimizi görmek durumundayız. Sonuç olarak Haçlılarla aynı çuvala girmemiz mümkün değil, çünkü bizi kendilerinden saymıyorlar. Bunun içindir ki varlığımızdan rahatsızlar.

- Yenidevir Gazetesi, Abdülkadir Özkan tarafından kaleme alındı
https://www.yenidevir.com.tr/makale/6866997/abdulkadir-ozkan/haclilar-turkiyesiz-ortadogu-istiyor