Şehit Hasan el-Benna’dan Müslüman Hanımlara

Abdulaziz Kıranşal
Abdulaziz Kıranşal

Kadın ümmetin “yarı”sıdır
Kadın Ümmetin yarısıdır. O, neslin oluşumunda ve eğitiminde ilk öğretmendir. Ümmetin geleceği ve gidişatı, çocuğun annesinden alacağı bu ilk bilgilere dayanır. Yine kadın, ilk etki eden olmasından başka çocuğun gençlik ve olgunluk dönemlerinde de aynı etkiye sahiptir.

Şahsiyetinizi koruyun!
Müslüman kadın bilsin ki, toplumumuzda etki sahibi olmanın yolu kuvvetli bir şahsiyete sahip olmaktan geçer. Kişinin şahsiyeti bunun edebiyatını yapmayı ve boş konuşmayı terk edip, kendi aleyhine de olsa sözlerini tutarak vakar içerisinde, nefsini hak üzerinde sabit kılmakla kuvvetlenir ve gelişir. O halde Müslüman hanımın bu hususa riayet etmesi gerekir. Çünkü toplum, bununla düzelir, ölçüsü bununla doğru olur.

Örnek olun!
Müslüman kadının yaşam tarzı, yol gösterme bakımından sözünden ve vaazından daha açık, ruhlara tesiri bakımından daha kuvvetlidir. İşte böylece Müslüman kadın, başkalarını etki altına alan ve onların azmini artıran, örnek bir ev, mükemmel bir çevre ve toplum oluşturan güzel bir örnek olmalıdır.

Haremlik ve selamlık ilkesine çok dikkat edin!
İslam, kadının erkeklerle karışmasında büyük bir tehlike görür. Kadınla erkeğin arasını ancak evlilik bağıyla birleştirir. Bundan dolayı İslam toplumu, karma bir toplum değildir. Kadın erkek karışımı şeklinde okullarımızda, enstitülerimizde, toplantı yerlerimizde ve umumi meclislerimizde ortaya çıkan durumların İslam’la en ufak bir ilişkisi yoktur ve bunların tamamı İslam dışı hadiselerdir. Hepsi de sosyal hayatımızda çok korkunç sonuçlar doğurmuştur. İslam’da en büyük günahlardan biri, kadının her ne sebeple olursa olsun mahremi olmayan bir erkekle yalnız kalmasıdır.

Evlerinize sahip çıkın!
Müslüman kadının, güzel koku saçan Rabbani bir ruhu evine hâkim kılması gerekir. Müslüman kadın, evdeki eşyaları, hayrı ilham edecek şekilde düzenlemesi, evin koordinesini, temizliğini, basitliğini de gönlü ferahlatacak bir biçimde tanzim etmesi gerekir. Evini daima bir Müslüman hanıma yaraşır bir şekilde her an bir misafir gelecekmiş gibi temiz, düzenli ve tertipli tutması lazımdır.

Evlerinizi bir İslam merkezi haline getirin!
Müslüman hanımlar öncelikle kendilerini, dinini ve dünyasını tanıyan kültürlü birer hanımefendi olarak yetiştirmelidirler. Sonra da evlerini imkân ölçüsünde birer İslami davet merkezi haline getirmelidirler. Mahallesinde, sokağında özellikle okul çağındaki genç kızlarla ilgilenmeli; onlara İslam dininin temel ilkeleriyle, Kur’an okumayı öğretmeli, onlara İslam kültür, tarih ve medeniyetinin parlak sayfalarını, sanat ve edebiyatta, bilimde çığır açmış örnek İslam kadınlarını tanıtmalıdırlar. Kısacası içinde bilinçli Müslüman hanımın yaşadığı her ev, bir mektep, bir okul olmalıdır.

İyi bir savaş komutanı yetiştirin!
Müslüman kadından toplumun beklediği asıl görev, savaşması değil, şecaat ve cesaretiyle dünyanın kalbini titreten cengâverlere analık yapmasıdır. Müslüman kadının yapacağı en ulvi hareket budur. Yıllardır çeşitli hile ve desiselerle evinden ve ailesinden kopartılmak istenen Müslüman hanımların bu kutsal görevlerini küçümsememeleri gerekir. Müslüman kadının ideali iyi bir savaş komutanı olmak değil, iyi bir savaş komutanına analık yapmak olmalıdır.

Allah’ı çokça zikredin!
Müslüman kadın Allah’ı çokça zikretsin, hatırlasın. Çünkü zikir ve Allah’ı sürekli hatırlama, kalplerden gaflet pasını giderir. Kalplere Allah korkusunu yerleştirir. Allah’ın emrine boyun eğmeye hazırlayıp, cennet kapılarını ardına kadar açar.

Şehit Hasan el-Benna, Müslüman Kızlara…

- Yenidevir Gazetesi, Abdulaziz Kıranşal tarafından kaleme alındı
https://www.yenidevir.com.tr/makale/6375662/abdulaziz-kiransal/sehit-hasan-el-bennadan-musluman-hanimlara