Rahmani kelama kulak verelim, şeytani vesveselere değil

Mahmut  Toptaş
Mahmut Toptaş

Bize verilen nimetlerin en başında akıl gelmektedir.

İman, Kur’an, Peygamber ve bize öğrettiklerini anlamak için akla ihtiyaç var.

Onun için deliye iman sorumluğu, amel-i salih sorumluluğunu Rabbimiz, teklif etmediği gibi Bakara süresinin son ayetinde, “Teklifin güçle orantılı olduğunu” haber vermiş.

Allah cellecelalüh, bize de karşımızdakine de akıl vermiş.

Hiçbir ayırım yapmadan:

“Nefse ve onu düzenleyene,

Ona facirliğini (suç işlemeyi) ve takvasını (korunmayı) ilham edene (yemin olsun ki),

Nefsini temizleyen, mutlaka kurtuldu.

Nefsini batıran zarar etti” (Şems süresi ayet 91/7-10) ayetlerinde haber verdiğine göre mayamızı iyilik yapmaya veya kötülük yapmaya müsait yarattığını haber veriyor.

Kur’an-ı Kerim,  kötülüğün zırvasına ulaşan şeytan, Firavun, Ad, Semud, Nemrut, Haman, Karun gibilerinin yolundan giderek gönül tarlasına kötülük ekenlerin, dünyayı harap ettikleri gibi ahiretlerinin de harap olduğunu haber verirken bizi uyarır.

Yalnız kötüleri örnek vermemiş.

İnsanlık tarihini bir peygamberle, Ademaleyhisselamla başlatmış ve İbrahim, Musa, İsa, Muhammed aleyhimüsselam ve diğer peygamberler de iman, amel-i salih ve güzel ahlâk örneği olmuşlar.

Tenimiz ve canımız, şişe gibidir.

İçine gül de koyabilirsiniz, sirke de koyabilirsiniz.

İnsanlar, dünya edebinde gül yağının şişesini, antikacıların gözdesini,  yani “gülabdan”ları çok kaliteli camdan, billurdan yapmışlar ve altınla süslemişler.

Aklımızı bize lütfeden Rabbimiz, bu aklın ilk görevinin aklı yaratanın sözüne kulak vermesi, gönlünü, hafızasını, O’nun kelamıyla süslemesi gerektiğini istemiş bizden.

“Ben Allah’ı göremediğim için inanmıyorum, olsaydı görünürdü. Kur’an’ın bazı ayetleri benim aklıma yatmıyor” diyenler, siz hiç aklınızı gördünüz mü?

Elinizle tuttunuz mu?

“Her şeyi akılla hallederiz” diyenler, neden en akıllı bazı adamların çocuğu akılsız oluyor, akılsız çocuğunun kafasına çuvala saman doldurur gibi akıl bassanız ya.

Sizin dışınızda biri veriyor, “Görmediğimden ben bağış almam” deyin, “Görmediğimin gönderdiği görünmez havayı solumuyorum” diye ağzınızı ve burnunuzu kapatın ve kendinizi imha ediniz veya “Verdiğin bu akla ihtiyacım yok benim” deyiniz.

“Aklıma sığmıyor, onun için kabul edemiyorum”  diyen bir hukuk profesörüne, “Aklına sığmayan bir tek ayet söyle” dediğimde durakaldı.

Buna dikkat ediniz. Bunlar hem kel, hem fodullar.

Kirli kafalarının içinde en kötü bir cümle kurup, “Kur’an’da böyle bir ayet var” diyecek kadar şaşırmışlar.

Bir avukatımız anlatmıştı.

1968 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi’nde okurken hem Mason olduğunu aleni söyleyen bir profesör, kafasından uydurduğu bir cümleyi ayet diye sınıfa söylüyor ve sınıf gülmekten kırılıyor.

Öğrenci, profesöre döner ve “Bu ayetin yerini gösteriniz” deyince, “Odama gel” diye cevap veriyor.

Öğrenci, “Siz yalanı ve Kur’an’a iftirayı bu sınıfta söylediniz, yerini de bu sınıfta göstermek zorundasınız” deyince Prof. sınıfı terk ediyor.

Bu türler, bir zamanlar insan olmaları  nedeniyle mayası da sağlamdı. Ama Rahmani kelama kulaklarını tıkadılar, şeytani vesveselere kulak verdiler ve bu hale geldiler.

Bunlara acıyın. Belki o öğrenci, o profesöre faydalı da olmuş olabilir.

Mayası bozulanlar, İslam’a saldırırken yalana çok fazla sarıldılar.

“Bu konuda şöyle bir ayet veya hadis var” diyerek hakarete devam edenlere ısrarla kaynağından göstermesini isteyin ki, bir başka yerde aynı laf ebeliğini, gevezeliği, şarlatanlığı sürdürmesini engelleyerek aslına dönmesine yardımcı olunuz.

Belki o da hayran olduğu birinden duymuştur ve hemen ona gidip kaynağından görmek isteyecektir. O hayran olduğu adamın da gözleri belerip kalırsa ikinci adam aslına dönecektir. İnşallah.

- Yenidevir Gazetesi, Mahmut Toptaş tarafından kaleme alındı
https://www.yenidevir.com.tr/makale/6369591/mahmut-toptas/rahmani-kelama-kulak-verelim-seytani-vesveselere-degil