MMO’dan rapor: Türkiye Enerjide Nereye Gidiyor?

Yenilenebilir enerji’ olarak kabul edilen HES’ler, Doğu Karadeniz’in yeşilini ve mavisini adeta bitirme noktasına getirdi. Benzer durum Ege’de Jeotermal Santraller (JES) için de geçerdi. Makina Mühendisler Odası’nın (MMO) hazırladığı “Türkiye Enerjide Nereye Gidiyor” adlı rapor yaşanan ekolojik yıkıma vurgu yapıyor.

ÇED çalışmalarının ve raporlarının ‘yasak savmak’ için yapıldığına dikkat çekilen raporda şu ifadelere yer verildi:

 “Ülkemizde saha çalışmalarının çevreyi tanımak için bile yetersiz olan üç ve altı ayda tamamlandığını göz önüne alırsak, ÇED uygulamalarında işin özünden çok uzak bir noktada kalındığı, olayın sadece bir yasak savmaktan ibaret olduğu görülmektedir.”

Ayrıca ÇED raporu iptal edilen projede ‘küçük’ değişiklikler sonucu yeniden ÇED olumlu kararları verildiği ve yargı kararlarının işlevsizleştirildiğine dikkat çekildi. 

Özellikle pandemi sürecinde en çok konuşulanlardan biri de hava kirliliği oldu. Pandeminin ilk başlarında sokağa çıkma yasağına büyükşehirlerin yanı sıra Zonguldak ilinin eklenmesinin sebebi kentteki hava kirliliği oldu. Ülkede hava kirliliğinden eksi not olan illerin başında ise termik santrallerin bulunduğu yerler alıyor.

Geçen yıl, kül ve duman saçan termik santrallerin filtresiz çalışma süresinin iki buçuk yıl uzatılması yaşam savunucularının itirazları sonucunda veto edilmişti. Veto kararının ardından santrallere yıl sonuna kadar izin verilmiş, yeni yılda söz konusu 13 santraldan beşinin tamamen, birinin  kısmi olarak kapatılması, diğer yedi santraldan dördüne geçici faaliyet belgesi verilmesi, üç santrala ise gerekli çevre izinlerinin verilmesi kararı alınmıştı.

Ancak çalışmasına izin verilen santraller filtre ve baca gazı kükürt arıtma tesislerinin iyileştirilmesi-yenilenmesi ve gerekiyorsa azot arıtma sistemlerinin kurulması yönündeki çalışmalar tamamlanmadı, hatta bazılarında başlanmadı.

- Yenidevir Gazetesi, Ekonomi bölümünde yayınlandı
https://www.yenidevir.com.tr/haber/5855726/mmodan-rapor-turkiye-enerjide-nereye-gidiyor