Metrika
Reklamı Kapat

Emeklilere müjde! Asgari geçim zammı geliyor! Yasa tasarısı meclise sunuldu

Milyonlarca emeklinin beklediği müjdeli haber TBMM'den geldi. 4A, 4B, 4C SSK, BAĞ KUR, Emekli Sandığı, emekli memur ve EYT emeklilerinin tamamına asgari geçim ücreti jesti yapılmasına ilişkin yasa tasarısı masaya yatırıldı.

Emeklilere müjde! Asgari geçim zammı geliyor! Yasa tasarısı meclise sunuldu
Emeklilere müjde! Asgari geçim zammı geliyor! Yasa tasarısı meclise sunuldu
+4
Haber albümü için resme tıklayın

TBMM'den emeklilere asgari geçim müjdesi geldi. 4A 4B 4C tüm emekliler artık tüm umudunu temmuz ayında açıklanacak maaş artışına bağlarken, konuyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Denizli Milletvekili Gülizar Bisher Karaca'nın hazırladığı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin yasa tasarısı meclise sunuldu.

Emeklilere müjde! Asgari geçim zammı geliyor! Yasa tasarısı meclise sunuldu

Hazırlanan tasarıda, emeklilerin yaşadığı maddi sıkıntıları öne çıkararak emekli maaşı oranlarının artırılması, büyüme oranının tamamının güncelleme faktörü hesaplamasına dahil edilmesi ve emekli maaşlarının belirlenmesinde asgari aylık emekli maaşının yeniden düzenlenmesi talep edildi.

Emeklilere müjde! Asgari geçim zammı geliyor! Yasa tasarısı meclise sunuldu

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUN TEKLİFİ

MADDE 1-31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasımn (29) numaralı bendindeki "% 30'unun" ibaresi "% 100'ünün" şeklinde değiştirilmiştir.

Emeklilere müjde! Asgari geçim zammı geliyor! Yasa tasarısı meclise sunuldu

MADDE 2-5510 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir "Aylık bağlama oram %70'tir. Aylık bağlama oranı, prim ödeme gün sayısı 28. maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde öngörülen prim ödeme gün sayısından fazla olan her 360 gün için yüzde 2 eklenerek hesaplanır. Bu hesaplamada 360 günden eksik süreler orantılı şekilde hesaba katılır. Her hâlükârda aylık bağlama oranı % 90'ı geçemez."

Emeklilere müjde! Asgari geçim zammı geliyor! Yasa tasarısı meclise sunuldu

MADDE 3-5510 sayılı Kanunun EK 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"EK MADDE 19- Bu Kanun veya bu Kanunla yürürlükten kaldınlan ilgili kanun hükümlerine göre malullük ve yaşlılık sigortasına göre bağlanacak aylık veya gelirin hesaplanması neticesinde söz konusu aylık veya gelir TÜİK tarafından hesaplanan asgari geçim ücretinin altında kalması halinde söz konusu aylık veya gelir bu tutara yükseltilerek bağlanır.

Emeklilere müjde! Asgari geçim zammı geliyor! Yasa tasarısı meclise sunuldu

Ödenecek aylıklara her ay itibarıyla dosya bazında, 8/2/2006 tarihli ve 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyannca yapılacak ek ödeme ayrıca dâhil edilir.

Birinci fıkrada tanımlanan asgari geçim aylık tutarı, TÜİK tarafından her yılın ocak ve temmuz aylarında, hesaplanarak resmi gazetede yayımlanır.

Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri gereğince bağlanan kısmi aylıklar için bu madde hükümleri uygulanmaz.

MADDE 4-5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 103- 5510 sayılı Kanun veya yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerine göre malullük ve yaşlılık sigortasına göre aylık almakta olanlar açısından bu kanunun birinci, ikinci ve üçüncü maddeleri çerçevesinde, aylıklar ve gelirler yeniden hesaplanır. Bu hesaplama neticesinde hesaplanan aylık veya gelir ile mevcut aylık veya gelir arasında fark bulunması halinde hesaplanan aylık veya gelir, Kurumca hesaplamanın yapıldığı ayı takip eden aybaşından itibaren ödenmeye başlar. Kurum bu hesaplamaları üç ay içerisinde yapmak zorundadır. Aylık veya gelir ödemeleri açısından farkın ortaya çıkması neticesinde geriye yönelik ödeme yapılmaz."

MADDE 5- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Emeklilere müjde! Asgari geçim zammı geliyor! Yasa tasarısı meclise sunuldu

PEKİ, ASGARİ GEÇİM AYLIĞI NEDİR?

Ülkemizde asgari ücret belirlenirken asgari geçim aylığı TÜİK tarafından hesaplanmaktadır. Asgari ücrete ilişkin ücret artışı, söz konusu hesaplama sonucunda ortaya çıkan rakam üzerinden ücret belirlenerek hesaplanır.

Emeklilere müjde! Asgari geçim zammı geliyor! Yasa tasarısı meclise sunuldu

Tasarının yasalaşması halinde asgari geçim ücreti artık asgari emekli maaşının bir parçası olarak kullanılacak, bu da yasa tasarısının geçmesi durumunda asgari ücrette yüksek bir artış anlamına gelecek. Ülkemizde asgari ücret 17 bin 2 TL iken, temmuz ayında asgari ücrette artış olmasa bile en düşük emekli maaşında 7 bin TL artış olacak. Tasarı TBMM'ye sunulurken tüm gözler komisyon ve genel kuruldan gelecek haberler üzerinde olacak.

# emekli

16 May 2024 - 12:12 - Ekonomi