Metrika
Reklamı Kapat

Türkiye'de zenginlik babadan oğla geçiyor, yoksulluk gelecek kuşağa kalıyor!

Türkiye ekonomisi büyüyor, kişi başına gelir artıyor. Fakat bu büyüme ve artış dar gelirlileri yoksulluktan kurtarmaya yetmiyor.

Türkiye ekonomisi büyüyor, kişi başına gelir artıyor ama bu artış dar gelirlilerin yoksulluktan kurtulmasına yetmiyor.

Ülkenin varlıklı kesimi, çocuklarına evler, arabalar ve bol sıfırlı banka hesapları bırakırken; büyük çoğunluk yoksulluğu gelecek kuşaklara miras bırakıyor.

TÜİK ARAŞTIRMASI NE DİYOR?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 yılına ilişkin "Dezavantajların Kuşaklararası Aktarımı" araştırması, ekonomik eşitsizlikleri ve yoksulluğun kalıcılığını gözler önüne seriyor.

Söz konusu verilere göre; 14 yaş civarında tatile gidemeyenlerin oranı hala yüzde 69,1. 14 yaş civarında hanesinin maddi durumunu "çok kötü" olarak tanımlayan fertlerin neredeyse yarısı hala en düşük gelirli iki grupta yer alıyor. Yoksulluktan kurtulmak zorlaşıyor. Annesi yükseköğretim mezunu olanların yüzde 83,5'i, babası yükseköğretim mezunu olanların ise yüzde 79,5'i üniversite bitirmişken, annesi lise altı eğitim seviyesinde olanların sadece yüzde 21,9'u, babası lise veya üniversiteye okumayanların ise yalnızca yüzde 18,4'ü yükseköğretim mezunu olabilmiş.

Ayrıca 14 yaş civarında "çok kötü" şartlara sahip kesimin sadece yüzde 16,5'i en yüksek yüzde 20'lik gelir grubuna girerek sınıf atlayabilmiş. 

KONUT SAHİPLİLİĞİNDE DE EŞİTSİZLİK VAR

14 yaş ve civarında ailesi kiracı olanların yaklaşık yarısı (yüzde 47,7) hala kirada oturuyor.

14 yaş ve civarındayken ailesi ev sahibi olanların yüzde 57,7'si şu anda ev sahibi iken yüzde 26,3'ü ise kiracı konumuna düşmüş. Ev sahibi olmak dar gelirliler için zorlaşıyor.

EKONOMİK ZORLUKLAR TATİL İMKANINI KISITLIYOR

14 yaşındayken tatile gidemeyenlerin üçte ikisinden fazlası için tatil hala ulaşılamaz bir ayrıcalık.
Fertler 14 yaş civarında maddi olanaksızlıklardan dolayı tatile gidemeyenlerin yüzde 69,1'i şu anda da tatile gidemiyor. Tatil, dar gelirliler için bir ihtiyaçtan ziyade lüks olarak görülüyor.

Çocukluğunda ailesi tatil masraflarını karşılayabilenlerin yüzde 59,6'sı tatile çıkabilecek finansal güce sahipken, yüzde 40,4'ü artık tatile çıkacak maddi olanağa ulaşamıyor. Ekonomik zorluklar, tatil imkanını kısıtlıyor.

DEZAVANTAJLAR BİR SONRAKİ KUŞAĞA AKTARILIYOR

Türkiye'de dezavantajlar aileden aileye, kuşaktan kuşağa aktarılıyor.

Eğitim, gelir ve konut sahipliği gibi konulardaki eşitsizlikler yoksulluğun kalıcı hale gelmesine neden oluyor. Bu durumun değişmesi için eğitimde ve gelir dağılımında eşitsizlikleri ortadan kaldırmak, yoksullukla mücadeleyi önceliklendirmek gerekiyor.

13 Nis 2024 - 09:22 - Gündem