Metrika
Reklamı Kapat

Reddi miras ne zaman yapılır?

Reddi miras kavramı, miras bırakan kişinin vasisinin kendisine kalan mirası kabul etmemesi olarak tanımlanabilir. Ancak bu durum iki farklı anlamda teşkil etmektedir.

Reddi miras ne zaman yapılır?
Reddi miras ne zaman yapılır?
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Reddi miras, miras bırakan kişinin vefatından sonra uygulanabilen bir durumdur. Mirası istemeyen kişi reddi mirası iki farklı şekilde yapabilir. Bunlar;

* Henüz miras bırakan kişi ölmemiş ise murisle mirastan feragat sözleşmesinin imzalanması

* Miras bırakan kişi ölmüş ise reddi miras hakkının kullanılması

Reddi miras ne zaman yapılır?

Reddi miras ile mirasçılık sıfatını haiz sağ kalan kişi, mirası reddederek sanki ölen kişiden daha önce ölmüş gibi hukuki bir pozisyon alır. Reddi miras yapılabilmesi için mirasçıların reddi miras davası açması gerekir. Daha net bir tabir ile reddi miras kavramı, kişinin kendisine kalan her türlü mirası reddetmesi işlemidir.

Reddi Miras İçin Tanınan Süre

Reddi miras işlemi genel olarak ölen kişinin mirasçılarına borç kalması halinde başvurulan hukuki bir süreçtir. Bunun yanı sıra ölen kişi ile mirasçı ya da mirasçılar arasında yaşanmış olan bir sorunun olması halinde de kişileri kendilerine kalan mirası reddetme hakkına sahiptir. Ancak bu işlemlerin yapılabilmesi için hukuki bir süreç vardır. Mirasçılar için reddi miras süresinin başlangıcı şu şekilde açıklanabilir;

Reddi miras ne zaman yapılır?

* Yasal mirasçılar için miras bırakanın ölümünü öğrendikleri anda başlar. Mirasçılık sıfatının sonradan öğrenilmesi halinde ise o tarih esas alınır

* Atanmış mirasçılar için Sulh Hukuk Mahkemesi vasiyetnameyi açıkladıktan sonra atanmış mirasçılara mirasçı olduklarını tebliğ etmesi ile birlikte reddi miras süresi başlamış olur. Miras sözleşmesi ile atanan mirasçılarda da süre aynı şekilde tebliğ tarihinden itibaren başlar

* Koruma önlemi olarak terekenin deftere geçirilmesi söz konusu ise bu işlem Sulh Hukuk Hakimi tarafından mirasçılara bildirilir ve reddi miras süresi bu tarih itibariyle başlamış olur

* Yasal ya da atanmış mirasçı, mirası ret süresini geçirmişse ve bunun için haklı bir sebebi var ise Sulh Hakimi bu süreyi uzatabilecek gibi ek bir sürede verebilir

Reddi Miras İçin Nereye Başvurulmalıdır?

Reddi miras yapmak için başvuru yapılması gerekilen yer, miras bırakan kişinin son yerleşim yerindeki Sulh Hukuk Mahkemesidir. Aynı zamanda mirasın reddi işlemi yasal ve atanmış mirasçılar olmak üzere iki farklı şekilde de yapılabilmektedir. Mirasın gerçek reddi; ayırt etme gücüne sahip ve ergin olan mirasçılar tarafından yapılır. Bu ret işlemi yazılı ya da sözlü olarak gerçekleştirilebilir. Tam ehliyetsiz mirasçıların miras reddi ancak yasal temsilcileri tarafından yapılabilir. Vesayet altındakiler ise vasi beyanı ve Sulh ya da Asliye Hukuk Mahkemelerinden izin alınarak reddi miras yapabilir. Sınırlı ehliyetsizler ise yasal temsilci onayıyla birlikte kendi reddi miras işlemini gerçekleştirebilir. Mirasın reddinin kayıtsız şartsız yapılması demek, ret beyanının hiçbir kayda ve şarta bağlanmadan direkt reddedilmesi anlamına gelmektedir. Aksi halde mirasçılık sıfatı devam eder. Tüm bunların yanı sıra mirasçılar mirası reddederken, sonraki mirasçılara mirası kabul ya da reddetme daveti talep edebilir.

Reddi miras ne zaman yapılır?

Mirasın hükmen reddi şu şartlar altında otomatikman gerçekleşir;

* Miras bırakanın ölümüyle birlikte borçlarını ödemekten aciz durumda olduğunun açık beyanı

* Miras bırakanın borçlarını ödemeden aciz dinin resmen tespit edilmiş olması

Reddi miras ne zaman yapılır?

Reddi Miras İşleminden Sonra Miras Kime Kalır?

Ölen kişinin mirası yasal mirasçılar tarafından resmi olarak reddedilmesiyle birlikte kalan miras reddi miras yapanın bir alt soyuna geçer. Yasal mirasçılar ve atanmış mirasçıların hepsi mirası reddetmiş ise Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından tasfiye yapılır. Tasfiyenin ardından tereke de kalan bir şey var ise mirası reddedenler arasında paylaştırılır.

15 Şub 2024 - 15:17 - Ekonomi